Tromsø Alpinpark

Alpinvettregler

Alpinvettreglene (i samarbeid med Alpinanleggenes Landsforening, ALF)

Sikkerhet er veldig viktig for oss i Tromsø Alpinapark og vi tar dette på alvor og tilrettelegger slikt at anlegget er så sikkert som mulig til enhver tid. For at anlegget skal være sikkert krever vi at du gom gjest/bruker av anlegget ser igjennom og følger disse retningslinjene.

Alpinvettreglene og sikkerhet

1. Ansvar for å unngå skade
Du må forholde deg slik at du ikke skader deg selv eller andre

2. Avpass farten etter forholdene
Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdigheter, terreng, føreforhold og trafikk.

3. Vikeplikt
Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvar for å unngå kollisjon.

4. Forbikjøring/Utforkjøring
Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for så vel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

5. Starte, kjøre inne i eller svinge oppover i nedfarten
Kjører du inn i eller svinger du oppover nedfart, må du påse at det skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring eller stans. 

6. Stopp i nedfart
Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder.

7. Til fots i nedfarten
Er du til fots, må du benytte ytterkantene av bakken.

8. Skistoppere/Fangremmer
Skistoppere/fangremmer er påbudt, kontroller at bindinger er riktig innstilt. 

9. Respekter skilt
Følg skilting, merking og anvisninger.

10. Hjelp ved ulykker
Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.